///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////

“อมตะ” ร่วม 9 พันธมิตร MOU ความร่วมมือพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3

               “กลุ่มอมตะ” ลงนามความร่วมมือ 9 พันธมิตร ร่วมพัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 3 เชื่อมั่นจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการสร้างชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ“พัฒนาชุมชนด้านการจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืน” ระยะที่ 3 ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลนาป่า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), บริษัท อมตะ ยู จำกัด, บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ๑ จำกัด, บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันดูแลฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
 
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคนิควิศวกรรมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เผยว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระยะที่ 3 และจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568 เพื่อดูแล รักษาและฟื้นฟูคุณภาพของสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนในพื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยคัดเลือกพื้นที่คลองรับน้ำ “คลองสันตะไพร” ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อและเทศบาลตำบลหนองไม้แดง มีต้นน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่เทศบาลตำบลนาป่า รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน และชุมชนโดยรอบ สำหรับโครงการนี้มีการดำเนินการไปแล้วในระยะที่ 1 เริ่มดำเนินการในปี 2561 – 2563 ในพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองตำหรุ ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง เป็นพื้นที่กลางน้ำซึ่งเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม และระยะที่ 2 เริ่มดำเนินในปี 2565 – 2566 ในพื้นที่คลองรับน้ำ-คลองหัวทองหลาง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองตำหรุเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 เป็นพื้นที่ปลายน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล
 
“ทั้ง 2 โครงการที่ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ปัจจุบันชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำและขยะในพื้นที่ได้ดีขึ้นประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของโครงการในระยะที่ 3 นี้ได้ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีแผนดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป” ดร.วิวัฒน์ กล่าว
 ด้านผู้นำท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง นายกเทศมนตรีตำบลนาป่า ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชน กล่าวว่า ยินดีที่จะเข้ามาร่วมมือกับกลุ่มอมตะ ในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั้งด้านการจัดการน้ำและขยะ โดยเทศบาลฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียและบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ให้กับประชาชนในชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาคลองในเขตเทศบาล โดย คาดหวังว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจะช่วยให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป  
 
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ อมตะมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือ จากทุกภาคีเพื่อร่วมพัฒนาโครงการและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะแค่พื้นที่ของอมตะแลชุมชน แต่ยังสามารถเป็นต้นแบบให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่อื่นๆ สามารถนำไปศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแผนการสร้างชุมชนด้านการบริหารจัดการน้ำและขยะอย่างยั่งยืนในอนาคต
****************************
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณจุติกุล เนตรอรุณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
โทร.082-891007 อีเมล: jutikun@amata.com
 
เปิด
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและ เวียนเทียน ...


เปิด
     SUF, BUU, EEC, GISTDA, NIDA และ TDRI ผนึกกำลัง #จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ด้า...


เปิด
     ร่วมมอบทุน...


เปิด
     อบต.คลองกิ่วประชุม ผู้ประกอบการโรงโม่หิน...


เปิด
     ตรวจสมาคมผู้สื่อข่าว...

1488

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520